Share

Feedback

News

Get updated about news, events and contributors experiences

All-Risk webinar 17 mei

Posted at 17/05/2021 by Prof. mr. Marleen van Rijswick

Dubbele dijken: dubbel beschermd en dubbel verantwoordelijk?

Contact details

Prof. mr. Marleen van Rijswick

Universiteit Utrecht

Visualisatie van de Dubbele dijken. Bron foto: https://eemsdollard2050.nl/

Dubbele dijken: dubbel beschermd en dubbel verantwoordelijk?

Het Dubbele-Dijk systeem in Groningen is een concept waarbij twee parallelle dijken tijdens stormen samen de vereiste veiligheid bieden aan het achterland. In het gebied ertussen kan water in- en uitstromen en dat biedt kansen voor nieuw landgebruik! Denk bijvoorbeeld aan aquacultuur, zilte teelt, herstel van kwelders en kleiwinning.
Ook zo benieuwd naar dit vooruitstrevende project uit Groningen? Interesse in de vraag hoe een dubbele dijk kan bijdragen aan de waterveiligheid? En hoe het zit met de verdeling van verantwoordelijkheden tussen overheden bij dit concept? Denk en praat mee met onderzoekers Richard (WUR), Willemijn en Monica (UU), zij zijn erg benieuwd naar uw visie en bieden graag een omgeving om vrij van gedachten te wisselen tussen wetenschap en praktijk!

Webinar opzet

  • Het project en de vragen die binnen dit project spelen wordt geïntroduceerd door Kees de Jong (Noorderzijlvest) die vanuit de praktijk betrokken is bij de realisatie van de Dubbele Dijk.
  • Vervolgens laat Richard Marijnissen het effect van de dubbele dijk op de waterveiligheid zien, waarna u de gelegenheid krijgt om op zijn bevindingen te reflecteren.
  • Ten slotte zullen Willemijn van Doorn-Hoekveld en Monica Lanz het juridisch advies van de Universiteit Utrecht over de verdeling van verantwoordelijkheden onder overheden toelichten, waarna zij graag met u een aantal stellingen bespreken.
  • De Webinar wordt geleid door Marleen van Rijswick, hoogleraar Europees en nationaal waterrecht en hoofd van het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law.

Bekijk hieronder de presentaties!

Last modified: 10/06/2021