Share

Feedback

Over ons

Over ons

Waarom Rivers2Morrow?

De Nederlandse rivieren stromen door een dichtbevolkte en intensief gebruikte delta. Ze zijn de levensader voor veel mensen en tal van economische activiteiten. De instandhouding van de rivierfuncties wordt steeds complexer. Klimaatverandering, zeespiegelstijging en grootschalig menselijk ingrijpen hebben grote invloed op onze rivieren. In feite is het behoud van de rivierfuncties waarvan zoveel Nederlanders afhankelijk zijn, onmogelijk als we niet weten hoe de rivieren zich op de lange termijn zullen ontwikkelen.

Figure 1, de IJssel bij Deventer, (bron: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat , Ruimte voor de Rivier / Werry Crone).

Doelen

De onderzoeken binnen Rivers2Morrow richten zich op de stroming van water, sediment en hun interactie met de inrichting van het rivierengebied. De inzichten van Rivers2Morrow dragen onder meer bij aan de onderbouwing van het beleidsprogramma “Integraal Rivier Management”. Daarin wordt nieuw beleid voorbereid voor de toekomstige afvoercapaciteit en beddingligging van de rivieren. Dit beleid zal bijdragen aan een toekomstbestendig riviersysteem dat meervoudig gebruikt kan worden en als systeem goed functioneert.

Tegelijkertijd kunnen de inzichten van Rivers2Morrow het beheer en onderhoud van de rivieren efficiënter maken. Zo krijgen de onderzoeksresultaten een plek in de beheermodellen en richtlijnen die worden gebruikt bij de inrichting van het rivierengebied. De regionale diensten van Rijkswaterstaat gebruiken deze instrumenten in het belang van mens, dier en natuur-, cultuur- en landschapswaarden in en langs de rivieren.

 

 

Programmaopzet

De inzichten zijn relevant voor de beleidsthema’s hoogwaterveiligheid, bevaarbaarheid, waterbeschikbaarheid en natuur & waterkwaliteit. Alle onderzoeken zijn gekoppeld aan een specifieke beleids- of beheervraag. We richten ons op de interactie tussen waterbeweging, sedimenttransport en morfologie.

Het onderzoekt het morfologische gedrag van de Rijn en de Maas door het analyseren van bodemtopografische gegevens, het analyseren van de sedimentsamenstelling van de rivierbedding, het ontwikkelen van morfologische modellen en het bestuderen van sedimenttransportmechanismen. Dit vormt de basis om de bodemontwikkelingen op de lang termijn en de impact op de relevante beleidsthema’s inzichtelijk te maken.

 

Onderzoek draagt bij aan het rivierbeleid

Onderstaande infographic geeft een samenvatting van de onderzoeksfocus, en de vragen vanuit beleid en beheer. Het syntheserapport (Ten Brinke, 2020) geeft meer achtergrondinformatie over de kennisvragen voor de beleidsthema’s Hoogwaterveiligheid, Bevaarbaarheid, Waterbeschikbaarheid en Natuur & Waterkwaliteit.

Voor meer informatie, zie:

Synthese Rivers2Morrow

In dit synthese rapport is meer informatie te vinden over het Rivers2Morrow Programma en de bijbehorende projecten.

27/06/2022 by Wybren de Jong

Contains: Algemene Informatie Rivers2Morrow

Het team

Ontdek de deelnemers van ons team

Partners

De partners van Rivers2Morrow

Wie zijn we?

Wat er in de toekomst met de Nederlandse rivieren gebeurt, is bij uitstek relevant en belangrijk voor de verantwoordelijke overheden. Daarom financieren het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (DG Water en Bodem formuleert het beleid) en Rijkswaterstaat Rivers2Morrow.

De universiteiten die het onderzoek uitvoeren zijn de Technische Universiteit Delft, Universiteit Twente, Universiteit Utrecht en Wageningen University & Research en Radboud Universiteit. Ook zal veelvuldig gebruik worden gemaakt van de kennis van kennisinstituut Deltares en gespecialiseerde ingenieursbureaus als HKV Lijn in Water en RoyalHaskoningDHV.

Rivers2Morrow wordt aangestuurd door Rijkswaterstaat. Elke onderzoeker heeft een eigen begeleidingsteam dat bestaat uit deskundige gebruikers, variërend van de overheid, ingenieursbureau of regionale stakeholders.

Van LnR: (1) Kifayath Chowdhury (PhD TU Delft); (2) Marcel van de Perk (Supervisor Tatiana Edler, UU); (3) Evelien van Eijsbergen (Project leader, RWS); (4) Max Schropp (User committee Kifayath, RWS); (5) Hermjan Barneveld (PhD, WUR); (6) Lieke Lokin (PhD, University of Twente); (7) Judith Zomer (PhD, WUR); (8) Ralph Schielen (Project leader, Supervisor, RWS/TUD); (9) Clàudia Ylla Arbós (PhD, TU Delft); (10) Jana Cox (PhD, UU); (11) Tatjana Edler (PhD, WUR); (12) Matthijs Boersema (Former project leader, RWS); (13) Astrid Blom (Supervisor, TU Delft); (14) Ton Hoitink (Supervisor, WUR); (15) Iris Niesten (PhD, WUR); (16) Michiel Reneerkens (User committee, RWS).

Programmacoördinatoren

Evelien van Eijsbergen

evelien.van.eijsbergen@rws.nl

dr. Ralph Schielen

ralph.schielen@rws.nl

Stanford Wilson

stanford.wilson@rws.nl

Last modified: 13/10/2023