Share

Feedback

Over ons

Over ons

Waarom Rivers2Morrow?

De Nederlandse rivieren stromen door een dichtbevolkte en intensief gebruikte delta. Ze zijn de levensader voor veel mensen en tal van economische activiteiten. De instandhouding van de rivierfuncties wordt steeds complexer. Klimaatverandering, zeespiegelstijging en grootschalig menselijk ingrijpen hebben grote invloed op het evenwicht in onze rivieren. In feite is het behoud van de rivierfuncties waarvan zoveel Nederlanders afhankelijk zijn, onmogelijk als we niet weten hoe de rivieren zich op de lange termijn zullen ontwikkelen.

Figure 1, de IJssel bij Deventer, (bron: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat , Ruimte voor de Rivier / Werry Crone).

Doelen

De inzichten van Rivers2Morrow dragen onder meer bij aan de onderbouwing van het beleidsprogramma “Integraal Rivierbeheer”. Daarin wordt nieuw beleid voorbereid voor de toekomstige afvoercapaciteit en beddingligging van de rivieren. Dit beleid zal bijdragen aan een toekomstbestendig riviersysteem dat meervoudig gebruikt kan worden en als systeem goed functioneert.

Tegelijkertijd kunnen de inzichten van Rivers2Morrow het beheer en onderhoud van de rivieren efficiënter maken. Zo krijgen de onderzoeksresultaten een plek in de beheermodellen en richtlijnen die worden gebruikt bij de inrichting van het rivierengebied. De regionale eenheden van Rijkswaterstaat gebruiken deze instrumenten in het belang van mens, dier en natuur-, cultuur- en landschapswaarden in en langs de rivieren.

 

Programmaoverzicht

In het programma richten we ons op de beleidsthema’s overstromingsrisicobeheer, bevaarbaarheid, waterbeschikbaarheid en natuur & waterkwaliteit. De acht onderzoeksthema’s zijn elk gekoppeld aan een specifieke beleidsvraag. We richten ons op de interactie tussen waterbeweging, sedimenttransport en morfologie.

Dit beeld zal ook worden gebruikt als themarichtlijn voor de achtergrondinformatie en de projecten die op deze website worden vermeld. Relevante beleidsthema’s zullen worden aangegeven met een blauwe ring

Beleid

Onderstaande infographic geeft een samenvatting van de onderzoeksfocus, en de vragen vanuit beleid en beheer in relatie tot deze focus.  Het syntheserapport (Ten Brinke, 2020) geeft meer achtergrondinformatie over de beleidsontwikkeling voor de beleidsthema’s overstromingsrisicobeheer, Bevaarbaarheid, Waterbeschikbaarheid en Natuur & Waterkwaliteit.

Beleid- en managementvraagstukken

In het programma richten we ons op de beleidsthema’s overstromingsrisicobeheer, bevaarbaarheid, waterbeschikbaarheid en natuur & waterkwaliteit. De acht onderzoeksthema’s zijn elk gekoppeld aan een specifieke beleidsvraag. We richten ons op de interactie tussen waterbeweging, sedimenttransport en morfologie.

Voor meer informatie, zie:

Het team

Ontdek de deelnemers van ons team

Partners

De partners van Rivers2Morrow

Samenwerkingen

De samenwerkingen van Rivers2Morrow

Wie zijn we?

Wat er in de toekomst met de Nederlandse rivieren gebeurt, is bij uitstek relevant en belangrijk voor de verantwoordelijke overheden. Daarom financieren het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (DG Water en Bodem formuleert het beleid) en Rijkswaterstaat Rivers2Morrow.

De universiteiten die het onderzoek uitvoeren zijn de Technische Universiteit Delft, Universiteit Twente, Universiteit Utrecht en Wageningen University & Research. Ook zal veelvuldig gebruik worden gemaakt van de kennis van kennisinstituut Deltares en gespecialiseerde ingenieursbureaus als HKV Lijn in Water en RoyalHaskoningDHV.

Rivers2Morrow wordt aangestuurd door Rijkswaterstaat. Elke onderzoeker heeft een eigen begeleidingsteam dat bestaat uit deskundige gebruikers, variërend van de overheid, ingenieursbureau of regionale stakeholders.

Programmacoördinatoren

Evelien van Eijsbergen

evelien.van.eijsbergen@rws.nl

Ralph Schielen

ralph.schielen@rws.nl

Begeleiders en toezichthouders

prof. dr. Maarten Kleinhans

m.g.kleinhans@uu.nl

dr. ir. Astrid Blom

astrid.blom@tudelft.nl

prof. dr. Hans Midelkoop

H.Middelkoop@uu.nl

Samenwerkingen

River Basin Delta Tool

Visit website

Last modified: 29/07/2022