Share

Feedback

Resultaten

Filters
  • Sort Order

  • Contains

Filters

Found 10 Outputs - Page 1 of 1

Ruimte voor levende rivieren: effect grootschalige rivierverruiming op bodemerosie Waal

01/03/2019

Hermjan Barneveld

In dit rapport is gekeken of rivierverruiming een bijdrage kan leveren aan het stoppen of afremmen van de bodemerosie. Met “verkennende berekeningen” is de...

View update

De effecten van klimaatverandering op de Nederlandse rijntakken

01/01/2019

Claudia Ylla Arbos

The Dutch are concerned with the consequences of accelerated sea level rise for the coastal protection system. Astrid Blom reminds us that climate change...

View update

Bodemverandering in de Bovenrijndelta en Niederrhein

10/07/2020

Claudia Ylla Arbos

We use bed level data collected since 1926 to assess large scale bed level change in the Upper Rhine Delta and Niederrhein.

View update

Trends in de fluxen van zwevend sediment in het stroomgebied van de Rijn (1997-2014)

13/04/2022

Tatjana Edler

In this study, we aim to quantify the temporal and downstream changes in annual loads of suspended sediments in the Rhine river basin during...

View update

Effecten van zeespiegelstijging op baggeren en riviermondingmorfologie

05/10/2022

Jana Cox

Aan de hand van schaalexperimenten, empirische relaties en praktijkvoorbeelden van riviermondingen en delta's wereldwijd, stellen wij vast dat baggeren en SLR samen de bochtmigratie...

View update

Een globale synthese van de doeltreffendheid van sedimentatiebevorderende strategieën voor rivierdelta’s en riviermondingen

01/07/2022

Jana Cox

This synthesis enables intercomparison between SES and helps to further evaluate advantages and drawbacks of each SES. It can also help to guide the...

View update

De effecten van zeespiegelstijging op de riviermondingmorfologie in gebaggerde en ongebaggerde systemen

06/06/2022

Jana Cox

Wij bestuderen het effect van SLR op natuurlijke versus gebaggerde kanalen aan de hand van schaalexperimenten van riviermondingen om na te gaan hoe SLR...

View update

Sedimenttekort en morfologische verandering van de Rijn-Maasmonding toegeschreven aan meerjarige antropogene invloeden

15/07/2022

Jana Cox

In dit onderzoek traceren we de ontwikkeling van één systeem, de Rijn-Maasdelta in Nederland (RMD) van twee natuurlijke estuaria (de RME gevoed door de...

View update

Afvoercapaciteit Niederrhein: invloed van rivierverruiming op de rivierafvoer bij Lobith

27/02/2019

Lieke Lokin

Het doel van dit onderzoeksproject is het verkrijgen van inzicht in de effecten van rivierverruiming in Nederland op de afvoer van de Rijn bij...

View update

Rapport Synthese Rivers2Morrow

27/06/2023

Wybren de Jong

In dit synthese rapport is meer informatie te vinden over het Rivers2Morrow Programma en de bijbehorende projecten.

View update

Page 1 of 1