Share

Feedback

Riverlab

The Riverlab

Riverlab

RiverLab is een bestaand platform dat rivieronderzoekers en vakmensen in Nederland en daarbuiten met elkaar in contact wil brengen. Door het verbinden van rivieronderzoekers wil men een gemeenschap creëren en het gebruik van open software en het delen van rivierschematisaties faciliteren. De ontwikkeling van het platform vindt plaats in opdracht van RWS en wordt momenteel beheerd door Deltares. RiverLab is gebaseerd op het motto: Dare-to-share. Samen kunnen we onze kennis en ervaring vergroten en via het RiverLab kunnen we voortbouwen op eerder werk in plaats van het wiel opnieuw uit te vinden. Het maakt het ook makkelijker om kennis van verschillende gebieden te combineren en zo tot nieuwe inzichten en ideeën te komen.

Het platform helpt PhD- en MSc-studenten met het modelleren van morfologische vraagstukken en het oplossen van bugs. Samen met de NCR worden kennisdagen georganiseerd om morfologische kennis en de gebruikte modellen te delen.

Heb je vragen over de toepassing van morfologische modellen, loop je vast of heb je suggesties om het platform te verbeteren en aantrekkelijker te maken voor studenten, ga naar de site van Riverlab.

Later worden de potentiële gebruikers benaderd om een eerste sessie te organiseren. Het belangrijkste doel van deze sessie is inzicht te krijgen in de behoeften van de gebruiker. Het resultaat is een samenvatting van de bijeenkomst met de wensen van de gebruiker en een plan om aan zijn behoeften te voldoen. Een van de behoeften van de gebruikers is het verkrijgen van hulp bij het gebruik van Delft3D FM. Het idee van het RiverLab is dat de gemeenschap deze hulp biedt. Niettemin is het, althans in het begin, de verantwoordelijkheid van Deltares (functie van de schakelaar) dat de leden hun antwoorden beantwoord vinden. Naast specifieke vragen wordt voorzien dat gebruikers geïnteresseerd kunnen zijn in algemene kennis over riviermodellering. Daarom zullen sessies worden georganiseerd die het gemeenschapsgevoel versterken en een platform zijn voor experts om specifieke onderwerpen of cases te presenteren…

Links

De website is hier te vinden. (https://oss.deltares.nl/nl/web/riverlab-models)

Screenshot van de Riverlab website

Related organisations

People involved from Deltares

Koen Berends

koen.berends@deltares.nl

People involved from Rijkswaterstaat

dr. Ralph Schielen

ralph.schielen@rws.nl

Last modified: 21/08/2023