Share

Feedback

Dijkwerkersdag 2022 – Op weg naar verbeterde keringen

Op donderdag 12 mei 2022 vindt de jaarlijkse Dag van de Dijk plaats in theater Spant! in Bussum. Het onderzoeksteam van All-Risk zal van deze gelegenheid gebruik maken om hun e-book te presenteren als input voor de discussies en activiteiten die op deze dag gepland staan.

Download en bekijk het boek hier!

Het beperken van overstromingsrisico’s is een grote maatschappelijke uitdaging, met name voor landen waar de dreiging van het water altijd dichtbij is. De groei van de economische activiteiten en het aantal inwoners van Nederland hebben aan de basis gestaan van het vaststellen van nieuwe overstromingsnormen. De ambitie is aan deze nieuwe veiligheidsnormen te voldoen door de komende 30 jaar zo’n twee derde van de 3.500 kilometer aan primaire waterkeringen te versterken, onder de vlag van het hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Het onderzoeksprogramma All-Risk, dat tussen 2017 en 2021 is uitgevoerd, heeft als doel bij te dragen aan de implementatie van de nieuwe risicobenadering.

Na vijf jaar onderzoek presenteren we in dit boek de resultaten. Het boek begint met de kansen en uitdagingen van de technische en juridische implementatie van de nieuwe Nederlandse risicogebaseerde benadering. Daarna behandelt elk hoofdstuk één van de vijf All-Risk-onderzoekthema’s. Hierin staan de belangrijkste uitkomsten van 15 PhD-projecten, uitgevoerd aan vijf universiteiten samen met meer dan 30 partners van de overheid, onderzoeksinstituten, NGO’s en de private sector. Elk hoofdstuk bevat verder verhaallijnen (storylines) over toepassingen in casestudies en wordt afgesloten met reflecties uit webinardiscussies met vertegenwoordigers uit onderzoek en praktijk.

Last modified: 08/06/2022