Share

Feedback

Projecten

De 18 projecten zijn gegroepeerd binnen vijf thematische werkpakketten. In zijn totaliteit leveren deze projecten en pakketten inzichten op in hoe dijkversterkingen sneller en goedkoper uitgevoerd kunnen worden, terwijl juridische aspecten en het betrekken van stakeholders niet overgeslagen worden. In het kort zijn de doelstelling per werkpakket:

De thema’s A en E hebben in het bijzonder tot doel om aan integratie en dwarsdoorsnijdende inzichten te werken.

  • Verbeteren van risicobeoordeling door onzekerheden rondom het optreden van overstromingen zo klein mogelijk te maken (thema A) door begrip van tijdelijke hydraulische belasting (thema B), de samenstelling van de bodem (thema C) en de sterkte van dijklichamen (thema D).
  • Evaluatie van het ontwerp van innovatieve versterkingsprojecten en effecten op ecologie en landschap (projectthema’s A t/m D).
  • Ontwerpen en verbeteren van juridische en governance randvoorwaarden, ter verduidelijking van rechten van belanghebbenden bij projectimplementatie (thema E).

Via onderstaande lijst van werkpakketten is meer detailinformatie te vinden over projecten, voortgang. Reactie en suggesties van harte welkom.

Last modified: 09/02/2022