Share

Feedback

Onderzoeksresultaten

Filters
  • Sorteervolgorde

  • Bevat

De eerste onderzoeksresultaten van werkpakket A komen beschikbaar, sommige in saenwerking met andere onderzoeksprogramma’s zoals SAFElevee en met input van partners.

Filters

18 Resultaten gevonden - Pagina 1 of 2

Advies om de juridische status van waterveiligheidsnormen onder de omgevingswet

Het huidige recht geeft niet altijd duidelijk antwoord op vragen die in de praktijk bestaan, maar dit staat de realisatie van een dergelijke innovatie meestal niet in de weg.

18/04/2021 by Willemijn van Doorn-Hoekveld et al.

View details

Bevat: Report

Kroniek aansprakelijkheid en schadevergoeding in het waterbeheer

Schadeclaims en het waterbeheer zijn dus onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zowel aansprakelijkheid en schadevergoeding als gevolg van onrechtmatige als rechtmatige daad komt aan bod. Ook zullen wij per deelonderwerp aangeven welke veranderingen de Omgevingswet, waarvan de inwerkingtreding nog steeds is voorzien op 1 januari 2021, met zich zal brengen.

24/03/2020 by Willemijn van Doorn-Hoekveld et al.

View details View publication

Bevat: Publication open access journal

Handreiking Voorlanden en Juridische aandachtspunten

Dit onderzoek draagt bij aan de totstandkoming van een beslisschema om tot de ‘beste beslissing in de gegeven omstandigheden’ te komen.

05/04/2018 by Herman Kasper Gilissen et al.

View details View publication

Bevat: Report

Commentary: Dike Relocation from an Environmental Policy Perspective

Het Elbe-Brandenburg bioreservaat is een gebied waar dijkverlegging veel toegepast is als een nature-based maatregelen. In dit commentaarstuk wordt het belang van het betrekken van lokale stakeholder onderstreept, door middel van door de overheid gefinancierde participatieprojecten.

23/08/2019 by Martijn van Staveren et al.

View publication

Bevat: Publication open access journal

The architecture of collaborative governance regimes in Dutch flood risk management: The Grebbedijk case

Supported by an extensive document analysis, observations made during project meetings as well as a series of in depth interviews, we assessed the overall performance of the collaborative governance regime.

06/11/2019 by Emma Avoyan et al.

View details

Bevat: Conference proceedings

Cross-sector collaboration within Dutch flood risk governance: historical analysis of external triggers

Literatuursynthese om na te gaan hoe het beleid en de wettelijke kaders, sociaaleconomische omstandigheden, politieke realiteit, machtsverhoudingen en conflictsituaties de pogingen tot samenwerking sinds de watersnoodramp van 1953 beïnvloedden.

21/05/2019 by Emma Avoyan et al.

View publication

Bevat: Publication upon journal access

Forensic analysis of levee failures: The Breitenhagen case

Generic steps to derive most likely failure scenarios from data prior, during and after a levee breach in Germany in 2013.

25/11/2019 by Wim Kanning et al.

View publication

Bevat: Publication upon journal access

A Bayesian hindcasting method of levee failures: The Breitenhagen case

Het terugrekenen van dijkfalen om zo de meest waarschijnlijke oorzaak te achterhalen op basis van beperkt informatie.

03/09/2020 by Wim Kanning et al.

View publication

Bevat: Publication open access journal

Reliability-based partial factors for flood defences

Kalibratie van partiele veiligheidsfactoren om te zorgen voor consistentie tussen probabilistische analyses (faalkansberekening) en semi-probabilistische analyses (op basis van veiligheidsfactoren) op doorsnede en systeemniveau.

20/07/2019 by Wim Kanning et al.

View publication

Bevat: Publication upon journal access

Bayesian inference of piping model uncertainties based on field observations

Methode om piping modelonzekerheden te schatten gebaseerd op veldobservaties.

11/12/2019 by Wim Kanning et al.

View publication

Bevat: Conference proceedings

Pagina 1 van 2