Share

Feedback

Onderzoeksresultaten

Filters
  • Sorteervolgorde

  • Bevat

De eerste onderzoeksresultaten van werkpakket A komen beschikbaar, sommige in saenwerking met andere onderzoeksprogramma’s zoals SAFElevee en met input van partners.

Filters

21 Resultaten gevonden - Pagina 2 of 3

A Bayesian hindcasting method of levee failures: The Breitenhagen case

Het terugrekenen van dijkfalen om zo de meest waarschijnlijke oorzaak te achterhalen op basis van beperkt informatie.

03/09/2020 by Wim Kanning et al.

View publication

Bevat: Publication open access journal

Reliability-based partial factors for flood defences

Kalibratie van partiele veiligheidsfactoren om te zorgen voor consistentie tussen probabilistische analyses (faalkansberekening) en semi-probabilistische analyses (op basis van veiligheidsfactoren) op doorsnede en systeemniveau.

20/07/2019 by Wim Kanning et al.

View publication

Bevat: Publication upon journal access

Bayesian inference of piping model uncertainties based on field observations

Methode om piping modelonzekerheden te schatten gebaseerd op veldobservaties.

11/12/2019 by Wim Kanning et al.

View publication

Bevat: Conference proceedings

Re-evaluating safety risks of multifunctional dikes with a probabilistic risk framework

Een extra stap binnen het standaard beoordelingskader om de faalkans in te schatten van een rivierdijk met natuur en woningen.

10/04/2019

View publication

Bevat: Publication open access journal

The sensitivity of a dike-marsh system to sea-level rise

Een modelstudie naar de benodigde dijkversterking door: (1) zeespiegelstijging, (2) verandering in sedimenttoevoer aan de kust, (3) een verlies aan kwelder, en (4) consolidatie van de kweldergrond.

10/01/2020 by Richard Marijnissen et al.

View publication

Bevat: Publication open access journal

A sustainable adaptation scheme for a wide green dike

Haalbaarheid van kleiwinning uit de kwelder voor dijkversterkingen in verschillenden zeespiegelstijgingsscenario’s.

02/06/2020 by Richard Marijnissen et al.

View publication

Bevat: Publication open access journal

Influence of monitoring on investment planning of flood defence systems

Verkenning van de waarde van monitoring in de context van een optimale versterkingsstrategie op dijktrajectniveau.

11/12/2019 by Wouter Jan Klerk et al.

View publication

Bevat: Conference proceedings

Time-dependent reliability in flood protection decision making in the Netherlands

Verkenning van de effecten van verschillende faalkansdefinities en het effect van correlaties in de tijd hierop.

17/06/2018 by Wouter Jan Klerk et al.

View publication

Bevat: Conference proceedings

Value of Information of monitoring in the management of flood defences

Analyse van de waarde van informatie uit waterspanningsmeters voor verschillende asset management strategieën bestaand uit combinaties van monitoring en dijkversterking. Gericht op de effecten op lange termijn.

30/08/2019 by Wouter Jan Klerk et al.

View publication

Bevat: Publication open access journal

Risk based inspection of flood defence dams: An application to grass revetments

Methode om inspectie-intervallen te bepalen op basis van visuele inspecties en een gecombineerd verouderings- en faalmodel.

28/10/2018 by Wouter Jan Klerk et al.

View publication

Bevat: Conference proceedings