Share

Feedback

Onderzoeksresultaten

Filters
  • Sorteervolgorde

  • Bevat

De eerste onderzoeksresultaten van werkpakket A komen beschikbaar, sommige in saenwerking met andere onderzoeksprogramma’s zoals SAFElevee en met input van partners.

Filters

58 Resultaten gevonden - Pagina 2 of 6

An investigation of stress inaccuracies and proposed solution in the material point method (MPM)

Drie modificaties van MPM zijn geïmplementeerd, die gezamenlijk bijna alle geobserveerde oscillaties uit het model verwijderen.

14/11/2019 by Guido Remmerswaal et al.

View publication

Bevat: Publication open access journal

Evaluating residual dike resistance using the Random Material Point Method

De reststerkte na een eerste afschuiving van een geïdealiseerde dijk reduceert de overstromingskans met 25% ten opzichte van de kans op de eerste afschuiving.

01/05/2021 by Guido Remmerswaal et al.

View publication

Bevat: Publication open access journal

Anthropogenic effects on the Contemporary Sediment Budget of the Lower Rhine-Meuse Delta Channel Network

De Rijn-Maasdelta heeft een negatieve balans: Het hele netwerk van kanalen kanalen verliest jaarlijks sediment. De reden voor deze negatieve is te wijten aan de grote hoeveelheden zand en slib die voor de scheepvaart naar binnenhavens en uit havens die periodiek worden gebaggerd. Een strategie is vereist om de aantasting van kanalen aan te pakken en manieren te vinden om de sediment in het systeem te houden.

10/06/2021 by Bas Knaake et al.

View publication

Bevat: Publication open access journal

Geological framework for assessing variability in subsurface piping parameters underneath dikes in the Rhine-Meuse delta, the Netherlands

Stroomafwaartse verfijning van D50 dekzandwaarden wordt veroorzaakt door dalingen in het specifieke stroomvermogen. Sedimentvererving, door omwerking van pre-deltaïsch zand, veroorzaakt lokale variaties in D50 topzandwaarden.

05/12/2021 by Bas Knaake et al.

View publication

Bevat: Publication open access journal

Geophysical tomography as a tool to estimate the geometry of soil layers: Relevance for the reliability assessment of dikes

Een gecombineerde benadering om de geometrie van bodemlagen te schatten wordt voorgesteld. De aanpak combineert lokale puntgegevens, d.w.z. gegevens verkregen uit een sondeerapparaat of een boorgatlog, en geofysische tomografie in een universeel co-kriging raamwerk.

05/09/2021 by Juan Chavez Olalla et al.

View publication

Bevat: Publication open access journal

Global Sensitivity Analysis of Groundwater Related Dike Stability under Extreme Loading Conditions

Om de kennis over grondwatergerelateerde dijkstabiliteit te vergroten, hebben we een globale gevoeligheidsanalyse uitgevoerd op een uitgebreid hydro-stabiliteitsmodel. Dijkstabiliteit is vooral afhankelijk van de helling van het talud, gevolgd door het type materiaal. Ook de interactie tussen dijk en ondergrond is van belang, omdat deze direct invloed heeft op zowel de grondwaterstanden als de dijkstabiliteit.

16/08/2022 by Teun van Woerkom et al.

View publication

Bevat: Publication open access journal

Value of information (VoI) of combinations of proof loading and pore pressure monitoring for flood defences

We berekenen wat de verwachte waarde is van extra informatie verkregen door proefbelasten en monitoren. Deze extra informatie leidt tot meer inzicht en verbeterde faalkansschattingen voor macrostabiliteit.

18/12/2020

View publication

Bevat: Publication open access journal

How grazing management can maximise erosion resistance of salt marshes

We aimed to determine how salt marsh management (i.e. grazing by large vs. small grazers vs. artificial mowing), marsh elevation and marsh age affect soil stability (i.e. soil collapse) and intrinsic lateral erodibility of salt marshes (i.e. particle-by-particle detachment).

20/04/2021

View publication

On the use of large-scale biodegradable artificial reefs for intertidal foreshore stabilisation

A large-scale experiment was conducted on the tidal flats of the Dutch Wadden Sea, by installing biodegradable artificial reefs along 630 m. Waves, sediment dynamics and sediment properties around the structures were monitored over three years.

01/11/2021

View publication

Initiating and upscaling mussel reef establishment with life cycle informed restoration: Successes and future challenges

Life cycle informed restoration enhances mussel bed formation. However, mussel biomass depends on sediment burial. Larger-scale processes resulted in partial burial of the structures. Therefore, optimisation of the structures is required to overcome technical failure at exposed sites.

25/11/2021

View publication