Share

Feedback

Research Outputs

Get an overview about the publications and related data

Feedback mechanism in bifurcating river systems

Published on 24/07/2024 by Gensen, M.R.A.; Warmink, J.J.; Huthoff, F.; Hulscher, S.J.M.H.

Contact details

Matthijs R.A. Gensen

Twente Universiteit

Output contains: Conference proceedings Publication open access journal

Kaart van het studiegebied in Nederland. De drie driehoeken geef de representatieve locaties voor de waterstanden aan in de drie benedenstroomse takken die in deze studie worden beschouwd. De zes cirkels geven de locaties aan waar metingen van de bodem beschikbaar zijn. (Bron: Gensen et al. 2020)

Innovatieve componenten

We kwantificeren de variaties in waterstanden die optreden bij hoge en lage ruwheidscondities in de hoofdgeul van een rivier wanneer we het feedback mechanisme tussen waterstanden en afvoerverdeling wel of niet meenemen.

Implicaties voor in de praktijk

De ruwheid van de bodem in de Waal domineert de variaties in waterstanden in het hele Rijnsysteem. De condities in de Nederrijn en de IJssel hebben een veel beperktere invloed op de waterstanden. Daardoor, zouden we wellicht minder restricties kunnen opleggen aan de condities in de Nederrijn en IJssel.

Related Content

Publication open access journal

Conference proceedings

Last modified: 29/12/2021