Share

Feedback

Projects

Get an overview about the project outputs and related knowledge

Theme C) Heterogeniteit in de ondergrond

Verschillende faalmechanismen van dijken of waterkeringen zijn gerelateerd aan de ondergrond, die een grote ruimtelijke heterogeniteit vertoont. Een beter begrip van deze heterogeniteit en hoe deze de faalmechanismen beïnvloedt, zal resulteren in betere risicoschattingen en meer optimale ontwerpen.

Als team trachten de onderstaande projecten de modellering van de heterogeniteit van de ondergrond te verbeteren op basis van geologische processen en metingen, evenals geofysische metingen.

Thema leiders

prof. dr. Hans Middelkoop

Waterschap Aa en Maas

Prof. dr. ir. Marc Bierkens

Universiteit Utrecht

Prof.dr.ir. Timo Heimovaara

TU Delft Universiteit

Projects

Last modified: 29/12/2021