Share

Feedback

Projects

Get an overview about the project outputs and related knowledge

Theme A) Risk Framework

Er zijn vele factoren die bijdragen aan het lokale overstromingsrisico. Het overstromingsrisico wordt doorgaans gedefinieerd als het product van de kans op overstroming en de maatschappelijke en economische consequenties. Elke van deze elementen kan bijdragen aan het verlagen van het overstromingsrisico. De overstromingskans verlagen kan bijvoorbeeld door de belasting te verlagen met natuurlijke maatregelen, of door de sterkte te verhogen met een dijkversterking.

De onderstaande projecten zijn onderdeel van thema A (Risk framework). Deze projecten onderzoeken de interactie tussen de factoren die de overstromingskans bepalen en zoeken de meest efficiënte manieren om optimale bescherming te krijgen. Dit gebeurd op een overstromingsrisico gebaseerde benadering waarin verschillende maatregelen op een dijkvak worden beoordeeld op basis van kosten en baten gedurende hun levensduur. Zowel traditionele als innovatieve methodes worden beschouwd.

Thema coordinatoren

prof.dr.ir. Matthijs Kok

TU Delft Universiteit

prof.dr. Carolien Kroeze

Wageningen Universiteit

Prof.dr. Wil Zonnenveld

TU Delft Universiteit

dr. ir. Jantsje M. van Loon Steensma

Wageningen Universiteit

Projects

Last modified: 07/03/2021