Share

Feedback

Projects

Get an overview about the project outputs and related knowledge

Theme B) Dynamica in hydraulische belastingen

Het doel van dit thema is het reduceren van onzekerheden in hydraulische belastingen op waterkeringen. Door het reduceren van deze onzekerheden, kunnen keringen optimaler ontworpen worden. Als team, bestuderen de projecten hieronder ecosysteem dynamiek op voorlanden, voortplanting van golven over voorlanden en onzekerheden in waterstanden door riviersplitsingspunten.

Thema coordinatoren

Prof. Dr. Tjeerd Bouma

NIOZ Royal Netherlands Institute for Sea Research

Supervisory team

prof.dr.ir. Bas Jonkman

TU Delft Universiteit

Prof. dr. S.J.M.H. Hulscher

Projects

Last modified: 15/10/2021