Share

Feedback

All-Risk: bijeenkomst met alle onderzoekers en gebruikers

All-Risk: bijeenkomst met alle onderzoekers en gebruikers

Datum: 13 June 2022, 13:30-17:30

Locatie: Mariënhof, Kleine Haag 2, 3811 Amersfoort

Zoals u al weet, organiseert All-Risk deze eindbijeenkomst om de hoogtepunten uit het onderzoek te delen. Na vijf jaar onderzoek presenteren het All-Risk boek voor dijkprofessionals en alle anderen die geïnteresseerd zijn in waterveiligheid.

Hieronder vindt u het programma met discussie en mentimeter vragen over elke presentatie. De toegang is gratis en we verwachten ongeveer 50 deelnemers. Voor meer informatie over de bijeenkomst kunt u contact opnemen met: Matthijs.Kok@tudelft.nl

Facilitator: Don de Bake (HKV)

13:30 Opening

13:35 Overzicht All-Risk Onderzoek (Matthijs Kok)

13:45 From research to practice: looking back and forward (Juliette Cortes, Martijn Vos and Maartje van Dijk)

14:10 Student Onderzoek naar hoogwater zomer 2021 (Martine Rutten, TUDelft)

14:35 Robuustheid waterkeringen (Wouter Jan Klerk en Ludolph Wentholt, STOWA)

15:00 Pause

15:30 Betrokkenheid Stakeholder en HWBP (Emma Avoyan)

15:50 Dubbele Dijken (Richard Marijnissen and Kees de Jong, Noorderzijlvest Waterschap)

16:15 Toekomst van keringen (Richard Jorissen, RWS)

16:45 Afsluiting en borrel

Ondertussen ontmoeten we elkaar eindelijk in levende lijve...

Download en bekijk het All-Risk boek hier!

Het boek begint met de kansen en uitdagingen van de technische en juridische implementatie van de nieuwe Nederlandse risicogebaseerde benadering. Daarna behandelt elk hoofdstuk één van de vijf All-Risk-onderzoekthema’s. Hierin staan de belangrijkste uitkomsten van 15 PhD-projecten, uitgevoerd aan vijf universiteiten samen met meer dan 30 partners van de overheid, onderzoeksinstituten, NGO’s en de private sector. Elk hoofdstuk bevat verder verhaallijnen (storylines) over toepassingen in casestudies en wordt afgesloten met reflecties uit webinardiscussies met vertegenwoordigers uit onderzoek en praktijk.

Last modified: 08/06/2022