Share

Feedback

Research Outputs

Get an overview about the publications and related data

Handreiking Voorlanden en Juridische aandachtspunten

View publication

Published on 05/04/2018 by H.K. Gilissen, W.J. van Doorn-Hoekveld &. H.F.M.W. van Rijswick

Contact details

Herman Kasper Gilissen

Universiteit Utrecht

Output contains: Report

Het meenemen van de voorlanden -de gronden grenzend aan de dijk- kan een gunstig effect hebben op de hoogwaterbescherming, maar kan ook juridische vragen opleveren. Daarom hebben wij een beslisschema gemaakt die deel uitmaakt van de Handreiking Voorlanden.

Innovatieve componenten

In dit onderzoek staan de volgende vragen centraal: (1) Op welke wijze kunnen waterkeringbeheerders de voorlanden grenzend aan de keringen in hun beheer zodanig beheren, dat deze een optimale bijdrage leveren aan de waterveiligheid? (2) Hoe groot is de kans dat in het kader van beslissingen over het beheer van voorlanden nadeelcompensatie dient te worden uitgekeerd? Beide vragen zijn niet eenduidig en in hun algemeenheid te beantwoorden. Het hangt af van de specifieke wensen van de beheerder en de (overige) concrete omstandigheden van het geval. Er bestaat dan ook geen ‘beste’ strategie voor het beheer van voorlanden. Dit onderzoek draagt bij aan de totstandkoming van een beslisschema om tot de ‘beste beslissing in de gegeven omstandigheden’ te komen.

Related Content

Report

Last modified: 27/04/2021