Share

Feedback

Updates Categorie: Evenementen

  • Sorteren

12 Evenementen gevonden - Pagina 1 van 1

12/05/2022

Towards Improved Flood Defences

Op donderdag 12 mei 2022 vindt de jaarlijkse Dijkwerkersdag plaats in theater Spant! in Bussum. Het onderzoeksteam van All-Risk zal van deze gelegenheid gebruik...

Bekijk evenement

12/05/2022

Dijkwerkersdag 2022 – Op weg naar verbeterde keringen

Op donderdag 12 mei 2022 vindt de jaarlijkse Dijkwerkersdag plaats in theater Spant! in Bussum. Het onderzoeksteam van All-Risk zal van deze gelegenheid gebruik...

Bekijk evenement

27/05/2021

Reflectie: Data-gedreven dijkversterking: Bouwen op nieuwe en historische data

De technische beoordeling van dijkversterkingsprojecten in Nederland wordt overspoeld met gegevens. Voor, tijdens en na dijkversterkingen worden veel gegevens verzameld en opgeslagen. Dit webinar...

Bekijk evenement

02/06/2021

Reflectie: Betere kartering van de ondergrond

Hoe kunnen we beter gebruik maken van informatie over de ondergrond om de parameterschattingen te verbeteren van modellen die het optreden van piping, glijden...

Bekijk evenement

13/10/2021

Reflectie: Verder kijken dan versterken

De uitvoering van grootschalige infrastructuurprojecten voor waterveiligheid vraagt om een goed samenspel tussen waterbeheerders, gemeenten, grondeigenaren en maatschappelijke organisaties.

Bekijk evenement

02/06/2021

Reflectie: Voorlanden: nuttig voor beheersbare waterveiligheid of alleen mooie natuur?

In de 19e en begin 20e eeuw werden kwelders in de noordelijke provinciën vooral aangelegd ten behoeve van een agrarische functie.

Bekijk evenement

04/10/2021

Reflectie: Risicogebaseerde inspecties en interacties tussen faalmechanismen

De waterveiligheidsnormen gaan uit van een kans op overstromen. Die kans proberen we met allerlei faalmodellen en statistische technieken zo goed mogelijk te benaderen,...

Bekijk evenement

14/06/2021

Reflectie: Macrostabiliteit – betere parameters, modellen of dijkversterking?

Binnenwaartse macro-instabiliteit is een belangrijk faalmechanisme dat een grote invloed heeft op de kosten en ruimtelijke impact van dijkversterkingen. Er zijn echter diverse onzekerheden...

Bekijk evenement

10/06/2021

Reflectie: Naar een realistische inschatting van weerstand tegen golfoverslag

Golfoverslag zorgt voor een hoge belasting op de dijkbekleding en kan leiden tot erosie van de grasmat. Het onderzoek naar overslag binnen het All-Risk...

Bekijk evenement

27/05/2021

Reflectie: Grootste risico rivieren – splitsingspunt of piping?

Overstromingsrisico langs de Rijntakken: Risico’s van overstromingen langs de grote rivieren vragen continu onze aandacht. Daarbij spelen vele oorzaken een rol, en in deze...

Bekijk evenement

17/05/2021

Reflectie: Dubbele dijken – dubbel beschermd en dubbel verantwoordelijk?

Tijdens het All-Risk webinar werden de vragen behandeld hoe een dubbele dijk kan bijdragen aan de waterveiligheid, en hoe het zit met de verdeling...

Bekijk evenement

27/09/2019

All-Risk Gebruikersdag

With about 70 participants, seven speakers and four parallel sessions we reflected on the All-Risk progress with interested dike professionals 'dijkwerkers'. Here you can...

Bekijk evenement

Pagina 1 van 1