Share

Feedback

News

Get updated about news, events and contributors experiences

De Brede Groene dijk een pilot versterkingsproject op het Waddengebied

Posted at 28/01/2023 by Richard Marijnissen

External link

Contact details

Richard Marijnissen

Wageningen Universiteit

De Brede Groene Dijk is een pilot project voor de huidige dijk aan de Dollard kust. De pilot is een alternatief voor het traditionele verstevigen van de dijk met steen en asfalt om te blijven voldoen aan de veiligheidsnormen. Vanwege de waarde van het gebeid voor natuur, landschap, en recreatie wordt op de dijk een dikke laag met klei en gras aangebracht op het gehele verflauwde talud dat vloeiend overloopt in kwelder.

Meer informatie? Kijk de video over de pilot die is voorbereid door het POVWaddenzee dijken-programma of lees verder over de uitkomsten en lessen van het All-Risk onderzoeksproject in het “storyline uit de praktijk”.

Gerelateerde storylines

Een breed groen perspectief op dijken

Hoe de kwelders en kleiput een handje helpen tegen zeespiegelstijging

Richard Marijnissen

Wageningen Universiteit

View storyline

View storyline

Last modified: 04/11/2020