Share

Feedback

News

Get updated about news, events and contributors experiences

All-Risk webinar 10 juni

Posted at 10/06/2021 by Dr. Jord Warmink

Naar een realistische inschatting van weerstand tegen golfoverslag

Contact details

Dr. Jord Warmink

The official language of the webinar series was Dutch so by now the event information is only available in Dutch. A brief note reporting the event will become available both in English and Dutch after summer.

Kaart van de ondergrond (links), depositie en erosieprocessen die de ondergrondopbouw bepalen (midden) en geofysische metingen van de ondergrond (rechts).

Naar een realistische inschatting van weerstand tegen golfoverslag

De golfoverslag en de weerstand hiertegen bepaalt voor een groot deel de hoogte van de dijk en daarmee de kosten van dijkversterkingen. Binnen All-Risk wordt er naar twee aspecten van golfoverslag onderzoek gedaan om een betere inschatting van de overstromingskans te krijgen. Weiqiu Chen kijkt naar het effect van berm en ruwheid op de overslag, Vera van Bergeijk kijkt vooral naar het effect van overslag op de belasting in geval er overgangen aanwezig zijn. Dit komt mooi samen bij een case van All-Risk gebruiker Hillblock; hierin wordt gezamenlijk gekeken naar de effectiviteit van een nieuwe bekleding op basis van modellering van de volledige de dijk.

Webinar opzet

  • Aroen Mughal (Hillblock) zal als een van de gebruikers van All-Risk enkele kennisleemtes schetsen waar Hillblock tegenaan loopt. De All-Risk onderzoekers reageren hierop vanuit het perspectief van hun onderzoek.
  • Weiqiu Chen (Universiteit Twente) zal het effect van bermen en bekleding op het overslagdebiet behandelen.
  • Vera van Bergeijk (Universiteit Twente) zal vooral ingaan op het effect van deze overslag op de erosie van het binnentalud, en vooral de rol van overgangen hierin.
  • De webinar wordt geleid door Jord Warmink van de Universiteit Twente
  • De webinar is grotendeels in het Engels, vragen en discussie kunnen ook in het Nederlands.

Bekijk hieronder de presentaties! Voor meer informatie over de webinars kunt u ook contact opnemen via: laura.klaver@hkv.nl

Last modified: 15/06/2021