Share

Feedback

News

Get updated about news, events and contributors experiences

All-Risk webinar 27 mei

Posted at 27/05/2021 by prof.dr.ir. Matthijs Kok

Grootste risico rivieren: splitsingspunt of piping?

Contact details

prof.dr.ir. Matthijs Kok

Delft University of Technology

The official language of the webinar series was Dutch so by now the event information is only available in Dutch. A brief note reporting the event will become available both in English and Dutch after summer.

Hoogwater Waal, 1995. Bron photo: Matthijs Kok.

Grootste risico rivieren: splitsingspunt of piping?

Risico’s van overstromingen langs de grote rivieren vragen continu onze aandacht. Daarbij spelen vele oorzaken een rol, en in dit webinar vragen we aandacht voor nieuw onderzoek naar de rol van de twee splitsingspunten van de Rijntakken en naar de rol van het faalmechanisme piping. Maar kan aannemelijk worden gemaakt dat één van beide oorzaken dominant is?
Denk en praat mee met onderzoekers Matthijs (UT) en Joost (TUD), zij presenteren resultaten van hun onderzoek en reflecteren op de vraag of het duidelijk is welke van de twee oorzaken de grootste bijdrage levert aan het overstromingsrisico. Ook zijn ze erg benieuwd naar uw invalshoek en bieden graag een omgeving om vrij van gedachten te wisselen tussen wetenschap en praktijk!

Webinar opzet

  • Het onderzoek en de vragen die binnen dit onderzoek spelen wordt geïntroduceerd door Henk van Hemert (RWS) die als geotechnisch expert betrokken is bij de risico’s van piping.
  • Vervolgens laat Matthijs Gensen de uitkomsten zien van nieuw onderzoek naar de rol van splitsingspunten, waarna u de gelegenheid krijgt om op zijn bevindingen te reflecteren.
  • Ten slotte zal Joost Pol zijn onderzoek naar de risico’s van piping presenteren, waaronder de rol van de hoogwaterduur en het denken in faalpaden.
  • De Webinar wordt geleid door Matthijs Kok, hoogleraar Waterveiligheid aan de TUD en programmaleider van All-Risk.

Bekijk hieronder de presentaties! Voor meer informatie over de webinars kunt u ook contact opnemen via: laura.klaver@hkv.nl

Last modified: 15/06/2021