Share

Feedback

Rivers2Morrow Teaser Video

Learn more

Rivers2Morrow Interviews

Learn more

Riverlab

Het RiverLab is een bestaand platform dat rivieronderzoekers en praktijkmensen in Nederland en het buitenland met elkaar in contact wil brengen. Door het verbinden van rivieronderzoekers wil men een gemeenschap creëren en het gebruik van open software en het delen van rivierschematisaties faciliteren. Op de volgende pagina vind u meer informatie.

Meer informatie

Storylines

In de storylines worden de belangrijkste inzichten van een onderzoek samengevat en gevisualiseerd. Per onderzoek worden de inzichten over de huidige situatie (wat is natuurlijke dynamiek en wat komt door menselijk handelen?) en de verwachte toekomstige situatie in beeld gebracht. De storyline wordt gemaakt van een onderzoek die in de afrondende fase zit. Klik op ‘Meer informatie’ voor de beschikbare storylines.

Meer informatie

Featured partner

Partners

News on the spot

Verdediging PhD Thesis Jana Cox

News