Share

Feedback

Research Outputs

Get an overview about the publications and related data

Advies om de juridische status van waterveiligheidsnormen onder de omgevingswet

Published on 24/07/2024 by W.J. van Doorn-Hoekveld, H.K. Gilissen, F.A.G. Groothuijse & H.F.M.W. van Rijswick

Contact details

Willemijn van Doorn-Hoekveld

Universiteit Utrecht

Output contains: Report

Double dike top photo by https://eemsdollard2050.nl/ and the Wide Green dike bottom photo by Hunze and Aa's Regional Water Authority

Innovatieve componenten

In de nieuwe Omgevingswet wordt de noodzaak erkend om waterveiligheid in evenwicht te brengen met andere maatschappelijke behoeften. Dit perspectief van geïntegreerd overstromingsrisicobeheer vereist vaak innovatieve en pilot-oplossingen. Enkele van deze projecten worden ook bestudeerd in het All-Risk programma, zoals de Dubbele dijk en de Brede Groene dijk (zie foto’s hieronder). Het huidige recht geeft niet altijd duidelijk antwoord op vragen die in de praktijk bestaan, maar dit staat de realisatie van een dergelijke innovatie meestal niet in de weg. Vragen die bij dergelijke projecten ontstaan zijn bijvoorbeeld welke instantie verantwoordelijk is bij de aanleg van een kering of wie verantwoordelijk is voor beheer/ onderhoud en wie eventuele aansprakelijkheid draagt (Dubbele dijk). Ook integratie met andere wetgeving, zoals natuurbeschermingswetgeving, speelt een rol (Brede Groene dijk).

Related Content

Report

  • W.J. van Doorn-Hoekveld, H.K. Gilissen, F.A.G. Groothuijse & H.F.M.W. van Rijswick (18-02-2019), ‘Advies: Beheer ‘tussengebied’ van het project dubbele dijk’, Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law, Utrecht University.

Gerelateerde Storylines

Nieuwe normering voor waterveiligheid vanuit een juridische

Door vragen uit de praktijk te onderzoeken, lichten wij de ´building blocks´ uit die het recht biedt om de waterveiligheid te verbeteren.

Monica Lanz

Universiteit Utrecht

Willemijn van Doorn-Hoekveld

Universiteit Utrecht

View storyline

View storyline

Last modified: 27/04/2021