Share

Feedback

News

Get updated about news, events and contributors experiences

All-Risk nieuwsbrieven

Posted at 26/03/2021 by Juliette Cortes Arevalo

Van september 2020 tot Maart 2022 zullen er elke zes maanden digitale All-Risk nieuwsbrieven verstuurd worden. In iedere nieuwsbrief zal één van de vijf werkpakketten uitgelicht worden. De onderzoekers worden geïntroduceerd en partners geven hun zienswijze op het toepassen van de onderzoeksresultaten van het programma.

Contact details

Juliette Cortes Arevalo

Oktober 2021


 

All-Risk loopt officieel af per maart 2022. Voor deze nieuwsbriefuitgave interviewen we internationale partners om mogelijkheden voor toekomstig onderzoek in Houston, te verkennen. We brengen verder verslag uit een reeks webinars en stellen de eerste reflecties ter beschikking. Ook delen we de volgende verhaallijn voor de oproep voor het samenwerken met de splitsingspunten van de rivier. Verder bevat het nieuws een blog over het modelleren van krachten van golven op innovatieve dijkbekledingen en een feitenonderzoek over de overstroming in 2021 in Limburg. Tot slot kondigen we de komende NCR lezing, de meest recente publicaties en de eerste promotie-verdedigingen aan.

Lees hier de nieuwsbrief! here!

Maart 2021


De samenwerking tussen disciplines en sectoren is van fundamenteel belang voor onderzoek naar implementatie en impact van dijkversterkingen. Vertegenwoordigers van het NWO en Wetterskip Fryslân geven vanuit hun praktijkervaring tips die deze samenwerking stimuleren. Daarnaast geven we in een update over ons onderzoek naar juridische en governance aspecten bij dijkversterkingsprojecten. We laten ook zien hoe wij door teamwerk de resultaten van een grote proef maximaal benutten. Last but not least, delen wij ons werk om onze output dichterbij project managers en specialisten te brengen.

Lees hier de nieuwsbrief!

November 2020


 

All-risk is opgezet als een interdisciplinair onderzoeksprogramma, waarbij aan de hand van vijf thema’s wordt onderzocht hoe de hoogwaterinfrastructuur te verbeteren. Om de onderzoeksresultaten zo relevant en duidelijk mogelijk te maken voor Nederlandse professionals, worden delen van deze website in het Nederlands vertaald. Te beginnen met onderzoeksthema A worden de laatste ontwikkelingen per project in de All-risk nieuwsbrief toegelicht. In deze nieuwe nieuwsbrief nodigen wij u uit om samenwerkingservaringen in het kader van het HWBP te delen.

Lees hier de nieuwsbrief!

Juli 2020


 

In de eerste nieuwsbrief is de All-Risk website gelanceerd en is er teruggekeken op de eerste onderzoeksjaren van het programma. Er is een korte achtergrond gegeven over de totstandkoming en doelstelling van de nieuwe overstromingsnormering.

Nieuwsbrief link (In Engels)

Last modified: 29/10/2021