Share

Feedback

Neem een kijkje

We verrichten onderzoek op pilot locaties waar aan dijkversterking wordt gewerkt. In welke locatie bent u geïnteresseerd?

Locaties

Projectthema’s

In het kader van vijf projectthema’s werken 20 onderzoekers aan de transitie richting het behalen van de nieuwe overstromingsnormering. Hier vind u meer over voortgang, tussentijdse en verwachte uitkomsten.

Projecten

Partner uitgelicht

Ongeveer 30 organisaties, inclusief overheidspartijen, internationale consultants en MKB dragen bij aan ons werk. Hier vindt u meer informatie over de betrokken partners.

Partners

News on the spot

Interview met Jan Hateboer (Wetterskip Fryslân): dijkversterking vraagt om een gebiedsgedreven samenwerking

News

Want to receive our newsletter?