Share

Feedback

Neem een kijkje

We verrichten onderzoek op pilot locaties waar aan dijkversterking wordt gewerkt. In welke locatie bent u geïnteresseerd?

Locaties

Projectthema’s

In het kader van vijf projectthema’s werken 20 onderzoekers aan de transitie richting het behalen van de nieuwe overstromingsnormering. Hier vind u meer over voortgang, tussentijdse en verwachte uitkomsten.

Projecten

Geplande evenementen

We nemen onder andere deel aan evenementen via het NCR en stimuleren daarmee uitwisseling tussen onderzoek en praktijk.

More at NCR

Partner uitgelicht

Ongeveer 30 organisaties, inclusief overheidspartijen, internationale consultants en MKB dragen bij aan ons werk. Hier vindt u meer informatie over de betrokken partners.

Partners

News on the spot

Eemdijkproef: dijk met damwanden is bezweken!

News

Want to receive our newsletter?