Share

Feedback

All Risk Webinar Series May

All-Risk onderzocht in een vijfjarig programma (2017-2021) de implementatie van de nieuwe veiligheidsnormen samen met het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).Het doel was om inzichten te krijgen waarmee de dijkversterking sneller en goedkoper kan worden uitgevoerd, zonder de juridische aspecten en samenwerking uit het oog te verliezen. Tussen mei en oktober 2021 organiseerden we negen open access online bijeenkomsten of webinars van elk 1,5 uur om de resultaten te bespreken met deelnemers van de ongeveer 30 partners, waaronder het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (RWS), de waterschappen, universiteiten en onderzoeksinstituten, en diverse adviesbureaus.

Webinar series participants

De negen webinars zijn gericht op deelnemersgroepen van de dijkversterkingspraktijkorganisaties in Nederland. De voertaal van de webinarserie was dan ook Nederlands. Het aantal deelnemers varieerde tussen de 12 en 73 deelnemers, waarbij het maximum aantal voor het eerste en meest interdisciplinaire webinar (twee keer de bescherming met twee keer de verantwoordelijkheid was). Hoewel de deelnemersgroepen divers waren, bestond het merendeel van de deelnemers uit onderzoekers of adviseurs van adviesbureaus. Naast het eerste webinar werden de webinars over risicogebaseerde inspecties en faalmechanismen voor interacties, uiterwaardbeheer en macrostabiliteit het meest bezocht door vertegenwoordigers van overheidsinstanties en andere organisaties. Last but not least was het webinar over golfoverslagbestendigheid het meest bezocht door studenten.

De verdeling per deelnemersgroep heeft betrekking op het minimum aantal deelnemer

Webinar evaluatie

Bij elk webinar vroegen we de deelnemers vier stellingen te beoordelen om het webinar te evalueren. Hoewel niet alle deelnemers de evaluatievraag beantwoordden, weerspiegelen de verzamelde antwoorden de levendige discussie gezien de grondige organisatie en de nuttige inhoud die follow-upvragen openstelden en de onderzoekers in staat stelden aanbevelingen te doen om de toepasbaarheid van het onderzoek te vergemakkelijken (zie beschikbare reflecties).

Effecten op de All-Risk-communicatie

De webinars boden niet alleen gelegenheid voor discussie, maar zorgden ook voor traffic naar onze All-Risk website door een geleidelijke toename van het aantal bezoekers en pageviews naar de projectsamenvattingen van de aanwezige onderzoekers. De rechterfiguur toont het cumulatieve effect van zowel de nieuwsbrieven (NL1-N3) als de webinarserie (W1-W9) bij het vasthouden van de aandacht van partnerorganisaties voor All-Risk-onderzoek.

Evaluation and recordings

Webinar 1 Maandag 17 mei

Webinar 2 Donderdag 27 mei

Beschikbare reflectie

17/05/2021

Reflectie: Dubbele dijken - dubbel beschermd en dubbel verantwoordelijk?

Tijdens het All-Risk webinar werden de vragen behandeld hoe een dubbele dijk kan bijdragen aan de waterveiligheid, en hoe het zit met de verdeling van waterbeheerverantwoordelijkheden tussen overheden bij dit concept. In de reflectie hieronder vindt u wat er uit de discussie tussen wetenschap en praktijk is voortgekomen.

Bekijk evenement

Beschikbare reflectie

27/05/2021

Reflectie: Grootste risico rivieren - splitsingspunt of piping?

Overstromingsrisico langs de Rijntakken: Risico’s van overstromingen langs de grote rivieren vragen continu onze aandacht. Daarbij spelen vele oorzaken een rol, en in deze webinar vroegen we aandacht voor nieuw onderzoek naar de rol van twee van deze oorzaken: de twee splitsingspunten van de Rijntakken en de rol van het faalmechanisme piping. Maar kan het aannemelijk worden gemaakt dat één van beide oorzaken dominant is?

Bekijk evenement

Last modified: 17/10/2021