Share

Feedback

Research Outputs

Get an overview about the publications and related data

Kroniek aansprakelijkheid en schadevergoeding in het waterbeheer

View publication

Published on 24/03/2020 by W.J. van Doorn-Hoekveld, H.K. Gilissen, F.A.G. Groothuijse, J. Kevelam & H.F.M.W. van Rijswick

Contact details

Willemijn van Doorn-Hoekveld

Universiteit Utrecht

Output contains: Publication open access journal

Innovatieve componenten

Schade en wateroverlast als gevolg van extreme regenbuien en droogte in de zomer lijken ‘schering en inslag’ in Nederland. Dat noodweer in korte tijd tientallen miljoenen euro’s aan schade kan opleveren, is inmiddels anno 2020 niet meer ongewoon. Ook de adaptieve maatregelen die met name de waterbeheerders zullen moeten treffen om Nederland tegen wateroverlast en overstromingen en waterschaarste te beschermen, zoals dijkverleggingen en -versterkingen, de aanleg van bergingsgebieden en verhoging van het waterpeil in het IJsselmeer, kunnen tot schade leiden bij derden. Schadeclaims en het waterbeheer zijn dus onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ook in de (rechtsgeleerde) literatuur mag dit onderwerp op steeds meer aandacht rekenen. Zowel aansprakelijkheid en schadevergoeding als gevolg van onrechtmatige als rechtmatige daad komt aan bod. Daarbij wordt niet alleen het huidige waterrecht onder de loep genomen. Ook zullen wij per deelonderwerp aangeven welke veranderingen de Omgevingswet, waarvan de inwerkingtreding nog steeds is voorzien op 1 januari 2021, met zich zal brengen.

Related Content

Publication upon journal access

  • W.J. van Doorn-Hoekveld, H.K. Gilissen, F.A.G. Groothuijse, H.F.M.W. van Rijswick, ‘Je maintiendrai! Met de wettelijke normering van waterveiligheid in Nederland’, Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid 2019:2, p. 155-164.

Related outputs

Handreiking Voorlanden en Juridische aandachtspunten

Dit onderzoek draagt bij aan de totstandkoming van een beslisschema om tot de ‘beste beslissing in de gegeven omstandigheden’ te komen.

05/04/2018 by Herman Kasper Gilissen et al.

View output View publication

Contains: Report

Last modified: 27/04/2021