Share

Feedback

News

Get updated about news, events and contributors experiences

All-Risk webinar 2 juni

Posted at 02/06/2021 by prof. dr. Hans Midelkoop

De opbouw van de ondergrond beter in kaart

Contact details

prof. dr. Hans Midelkoop

The official language of the webinar series was Dutch so by now the event information is only available in Dutch. A brief note reporting the event will become available both in English and Dutch after summer.

De opbouw van de ondergrond beter in kaart

De Nederlandse ondergrond is zeer variabel door zijn depositie geschiedenis. In combinatie met een beperkte hoeveel metingen resulteert dit in een aanzienlijke onzekerheid over de ondergrond voor het beoordelen van overstromingsrisico. Een beter inzicht in de natuurlijke opbouw en samenstelling van de ondergrond, gecombineerd met geofysische meetmethoden kan deze onzekerheid verkleinen. In deze webinar zullen All-Risk onderzoekers Bas Knaake (Universiteit Utrecht) en Juan Chavez Olalla (TU Delft) twee manieren schetsen om deze onzekerheid te verkleinen. Bas vertelt over methoden om op basis van kennis van de afzettingsgeschiedenis een beter beeld van de opbouw en kenmerken van de ondergrond te krijgen. Juan licht toe hoe je geofysisch onderzoek kunt inzetten om een beter vlakdekkend beeld te krijgen van de ondergrond. We gaan graag met jullie in gesprek over deze en andere methodes om de onzekerheid in de ondergrond te verkleinen, en hoe we deze in de praktijk kunnen gebruiken.

Kaart van de ondergrond (links), depositie en erosieprocessen die de ondergrondopbouw bepalen (midden) en geofysische metingen van de ondergrond (rechts).

Webinar opzet

  • Ane Wiersma (Deltares) zal vanuit het perspectief van gebruikers enkele problemen schetsen waar de All-Risk onderzoekers vanuit het perspectief van hun onderzoek op kunnen reageren.
  • Bas Knaake (Universiteit Utrecht) behandelt de opbouw van de ondergrond en verschillende bronnen van informatie die relevant is voor zettingsvloeiing en rivierbederosie.
  • Juan Chavez Ollala (TU Delft) schetst de mogelijkheden en onmogelijkheden van verschillende geofysische methodes.
  • De webinar wordt geleid door Hans Middelkoop, hoogleraar Fysische Geografie aan de Universiteit Utrecht.
  • De webinar is grotendeels in het Nederlands, met alleen de bijdrage van Juan in het Engels.

Bekijk hieronder de presentaties! Voor meer informatie over de webinars kunt u ook contact opnemen via: laura.klaver@hkv.nl

Last modified: 15/06/2021