Share

Feedback

News

Get updated about news, events and contributors experiences

PhD Defence – Shared-use of Flood Defences

Posted at 06/10/2021 by Richard Marijnissen

Past october 6, 2021 at 16:00, Richard Marijnissen defended his PhD research at Wageninge University in a ceremony that included an (online) mini-symposium with specialists in the topic. Read the summary and download the full thesis.

Contact details

Richard Marijnissen

Wageningen University

Event information

Date: October 6, 2021
Time: Online mini-symposium between 12:00-14:30. Public defence starting at 16:00.
Public attendance: Generaal Foulkesweg 1, Wageningen. Attendance limited (due to COVID19 protocol)
Contact candidate: richard.marijnissen@wur.nl
Contact paranymphs:  Kim van den Hoven (kim.vandenhoven@wur.nl ) and Wouter Smolenaars (wouter.smolenaars@wur.nl)

Link to download the thesis: Shared-use of flood defences

PhD Abstract in english:

A frequent question in flood protection designs is whether this space can also be shared by other uses safely in a multifunctional flood defence. Quantifying the safety provided by flood protection is complicated as one needs to consider all the uncertainties related to the performance of the flood defence. Shared-use further complicates judging the safety of a defence by introducing yet more uncertainties and processes.  Recently, probabilistic risk-based approaches for assessing flood risk suited for these assessments have found their way into official guidelines (e.g. the WBI2017 framework in the Netherlands). In this approach, there is an opportunity to re-evaluate the safety provided by multifunctional flood protection strategies. After performing and adapting technical assessments of new types of multifunctional flood protection strategies (e.g. the Double Dike or Wide Green Dike)  this PhD research proposes a framework to assess the shared-use of flood defences within a probabilistic risk framework.

PhD-samenvatting in het Nederlands:

Een veelvoorkomende vraag bij het ontwerpen van waterkeringen is of deze niet veilig gecombineerd kunnen worden met andere gebiedsfuncties als een multifunctionele kering. Het beoordelen van de veiligheid van een kering is lastig omdat rekening gehouden moet worden met allerlei onzekerheden die het functioneren van de kering kunnen beïnvloeden. Medegebruik van de kering maakt dit nog lastiger omdat er nog meer onzekerheden en processen bijkomen om te beoordelen. Recent is de probabilistische risicobenadering geïntroduceerd in officiële richtlijnen (bijvoorbeeld WBI2017 in Nederland) die geschikt is voor dit soort beoordelingen. Met deze aanpak is het mogelijk de veiligheid van multifunctionele waterveiligheidsstrategieën beter te evalueren. Na het uitvoeren en aanpassen van technische beoordelingen van nieuwe multifunctionele waterveiligheidsstrategieën, zoals een Dubbele Dijk of Brede Groene Dijk, stelt dit promotieonderzoek een raamwerk voor om het medegebruik van waterkeringen met een probabilistische aanpak te beoordelen.

Last modified: 21/10/2021