Share

Feedback

News

Get updated about news, events and contributors experiences

Deel uw mening om een beter begrip te krijgen van de governance van dijkversterkingsprojecten – vul de enquête in

Posted at 28/09/2020 by Emma Avoyan

Bent u op dit moment betrokken of heeft u waardevolle ervaringen met betrekking tot één van de HWBP projecten? In dat geval kunt u de onderzoekers in het werkpakket juridische aspecten, governance en projectimplementatie helpen door het invullen van een korte enquête.

External link

Contact details

Emma Avoyan

Radboud Universiteit

Emma werkt aan de enquete, tijdens een werkdag uitgelicht in de dijkwerkersnieuwsbrief van het HWBP.

Emma Avoyan, één van de onderzoekers in het projecten, voert deze korte enquête uit met als doel beter inzicht te krijgen in de samenwerking tussen verschillende partijen in dijkversterkingsprojecten. De mate van samenwerking en randvoorwaarden hiervoor (zoals persoonlijke motivatie, kennis en capaciteiten van betrokkenen) en de relatie met het uiteindelijk gezamenlijke projectontwerp staat hierbij in het bijzonder centraal.

Doelgroep van de enquête bestaat uit deelnemers in een projectteam, belanghebbenden (bijvoorbeeld omwonenden, bedrijven, NGOs) en lokale overheidsinstellingen (bijvoorbeeld gemeenten, provincies, waterschappen) in HWBP projecten. In het kort: iedereen met een betrokkenheid bij HWBP projecten wordt uitgenodigd om deel te nemen! Deelname is uiteraard vrijwillig en wordt zeer gewaardeerd. Het invullen van de enquête neemt ongeveer 15 minuten in beslag.

Hier is de link naar de enquête..

Bron: Google Pics.

De antwoorden zullen anoniem worden verwerkt en beschermd volgens dataprotocal van de Radboud Universiteit. De uitkomsten van het onderzoek zullen gepubliceerd worden in een openbaar rapport en een wetenschappelijk artikel. Bij vragen of opmerkingen, neem contact op met Emma via e.avoyan@fm.ru.nl.

Hartelijk dank voor de deelname!

Last modified: 19/03/2021