Share

Feedback

News

Get updated about news, events and contributors experiences

Dutch: R2M Newsletter december 2021

Posted at 24/12/2021 by dr. Ralph Schielen

External link

Contact details

dr. Ralph Schielen

Rijkswaterstaat

De nieuwsbrief Rivers2Morrow informeert belangstellenden over voortgang en actuele ontwikkelingen van het onderzoeksprogramma. De nieuwsbrief verschijnt twee keer per jaar.

Last modified: 05/12/2022