Share

Feedback

News

Get updated about news, events and contributors experiences

Rivers2Morrow Student Event

Posted at 31/05/2024 by dr. Ralph Schielen

Contact details

dr. Ralph Schielen

Rijkswaterstaat

Beste student,

Ben jij oplossingsgericht, creatief, in staat om interdisciplinair te werken, en een bachelor student in het laatste jaar van de hogeschool of masterstudent op de universiteit?
Ben je geïnteresseerd in klimaat, water en natuur en zou je graag deze thema’s verwerken in het ontwerp/de inrichting van rivieren?
Wil jij graag jouw steentje bijdragen aan het toekomstbestendig maken van het riviersysteem in Nederland?
Dan zijn wij op zoek naar jouw creatieve ideeën!

Op vrijdag 31 mei organiseren Royal HaskoningDHV, Rijkswaterstaat, HKV en Sweco een samenwerkingsverband om met medestudenten vanuit allerlei verschillende opleidingen, universiteiten en hogescholen, de rivier van de toekomst te ontwerpen.
We dagen jullie uit om in groepjes van vijf studenten samen met een rivierexpert een toekomstbestendig ontwerp voor de Nederlandse Rijntakken te maken.

Werk samen aan een schets van een integraal, klimaatrobuust riviersysteem. Welke plek heeft scheepvaart daar? En hoe past natuur en waterveiligheid hierin? Wat moet er anders in de Nederlandse rivieren gezien klimaatverandering en verstedelijking? Laat je inspireren door de inzichten van studenten van andere opleidingen.
Daarnaast zal je ook inzicht krijgen in de vragen waar Rijkswaterstaat en de ingenieursbureaus de komende decennia voor staan en ontdek je aan welke mooie uitdagingen jij kan gaan werken in de toekomst.

We willen er bovenal een inspirerende en gezellige dag van maken. Een mooi voorproefje voor je mogelijke professionele loopbaan in de rivierwereld na je opleiding

Het programma ziet er als volgt uit:
9.00 Inloop
9.30 Start presentatie
10.30 Brainstorm (in groepjes)
11.30 Plenaire terugkoppeling met lunch
Pauze/lunchwalk
13.00 Nadere uitwerking ontwerp (in groepjes)
15.00 Presentaties en wrap-up
16.30 Borrel en maaltijd

Via de QR code kan je je aanmelden voor dit evenement.

Om je voor te bereiden kan je alvast de volgende achtergronddocumenten bekijken. Het is niet nodig om alles helemaal door te lezen, maar we raden je aan om de bestuurlijke samenvatting (en eventueel de verklarende woordenlijst) van het ontwerpprogramma integraal rivier management (IRM, eerste link) te lezen en de rest globaal door te kijken.
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2023/12/15/bijlage-2-ontwerp-programma-integraal-riviermanagement
https://www.wur.nl/nl/show/een-natuurlijkere-toekomst-voor-nederland-in-2120.htm
https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/waterveiligheid/programma-projecten/rivierkennis/verhalenreeks-verhaal-rivier/
https://www.bouwplaatsirm.nl/systeembeschouwing-rijn-en-maas-publiekssamenvatting-juli-2022#:~:text=De%20Systeembeschouwing%20Rijn%20en%20Maas,het%20riviersysteem%20toekomstbestendig%20te%20maken

We kijken uit naar je aanmelding!

Aanmelden

Last modified: 24/03/2024