Share

Feedback

All-Risk Webinar series: May

The official language of the webinar series and event information is only available in Dutch.

We nodigen graag al onze partners en andere geïnteresseerde professionals uit!

Stem af op All Risk

Het onderzoeksprogramma All-Risk onderzoekt samen met het Hoogwater Beschermingsprogramma (HWBP) het implementeren van de nieuwe veiligheidsnormering. Het gaat om inzichten waarmee dijkversterking sneller en goedkoper kan worden uitgevoerd, zonder de juridische aspecten en maatschappelijke betrokkenheid uit het oog te verliezen. Dit alles gebeurt in samenwerking met dertig partners waaronder Rijkswaterstaat, zeven waterschappen, provincie Groningen, twee universiteiten, diverse ingenieursbureaus en andere marktpartijen, NGO’s en STOWA.

Webinar series

Om de resultaten goed op waarde te kunnen schatten, is discussie nodig tussen onderzoekers, projectmanagers en geïnteresseerde professionals van buiten All Risk. In een serie van neigen webinars, van mei 2021 tot en met augustus 2021, willen we de kernboodschap en belangrijkste bevindingen vanuit All Risk bespreken, aan de hand van volgende topics. De webinars worden gehouden van 16:00 -17:30 uur. Houd je telefoon tijdens de workshop bij de hand om de mentimeter te kunnen invullen, zij zijn namelijk erg benieuwd naar uw visie!

 1. Dubbele dijken: dubbel beschermd en dubbel verantwoordelijk? (Maandag, 17 mei)
 2. Grootste risico rivieren: splitsingspunt of piping? (Donderdag, 27 mei)
 3. De opbouw van de ondergrond beter in kaart (Woensdag, 2 juni)
 4. Naar een realistische inschatting van weerstand tegen golfoverslag (Donderdag, 10 juni)
 5. Macrostabiliteit: betere parameters, modellen of dijkversterking? (Maandag, juni 14)
 6. Voorlanden: nuttig voor beheersbare waterveiligheid of alleen mooie natuur? (Dinsdag, juni 29)
 7. Beter gronddata of beter gedragsdata? (Maandag, juli 5)
 8. NEWRisicogebaseerde inspecties en interacties faalmechanismes (Maandag, 4 oktober)
 9. NEWVerder kijken dan versterken (Woensdag, 13 oktober)

Jouw deelname aan deze sessies is van groot belang want dit helpt ons om:

 • de beste routes te identificeren om kennis in de praktijk te laten landen;
 • te bepalen welke aspecten van All-Risk verder onderzoek vereisen;
 • en aanbevelingen te formuleren voor vervolgacties, hetzij onderzoek, hetzij praktijktoepassingen, hetzij beleidsrichtlijnen.

Bekijk alvast de agenda en sprekers van de eerste webinars in mei, we zien u dan graag!

Program

Een serie van neigen webinars, van mei 2021 tot en met augustus 2021

Webinar 1 Maandag 17 mei (16:00 – 17:30)

Dubbele dijken: dubbel beschermd en dubbel verantwoordelijk?

Meer informatie

Webinar 2 Donderdag 27 mei (16:00 – 17:30)

Grootste risico rivieren: splitsingspunt of piping?

Meer informatie

Aanmelden

Doe mee

Visualisatie van de Dubbele dijken. Bron foto: https://eemsdollard2050.nl/

Dubbele dijken: dubbel beschermd en dubbel verantwoordelijk?

Het Dubbele-Dijk systeem in Groningen is een concept waarbij twee parallelle dijken tijdens stormen samen de vereiste veiligheid bieden aan het achterland. In het gebied ertussen kan water in- en uitstromen en dat biedt kansen voor nieuw landgebruik! Denk bijvoorbeeld aan aquacultuur, zilte teelt, herstel van kwelders en kleiwinning.
Ook zo benieuwd naar dit vooruitstrevende project uit Groningen? Interesse in de vraag hoe een dubbele dijk kan bijdragen aan de waterveiligheid? En hoe het zit met de verdeling van verantwoordelijkheden tussen overheden bij dit concept? Denk en praat mee met onderzoekers Richard (WUR), Willemijn en Monica (UU), zij zijn erg benieuwd naar uw visie en bieden graag een omgeving om vrij van gedachten te wisselen tussen wetenschap en praktijk!

Webinar opzet

 • Het project en de vragen die binnen dit project spelen wordt geïntroduceerd door Kees de Jong (Noorderzijlvest) die vanuit de praktijk betrokken is bij de realisatie van de Dubbele Dijk.
 • Vervolgens laat Richard Marijnissen het effect van de dubbele dijk op de waterveiligheid zien, waarna u de gelegenheid krijgt om op zijn bevindingen te reflecteren.
 • Ten slotte zullen Willemijn van Doorn-Hoekveld en Monica Lanz het juridisch advies van de Universiteit Utrecht over de verdeling van verantwoordelijkheden onder overheden toelichten, waarna zij graag met u een aantal stellingen bespreken.
 • De Webinar wordt geleid door Marleen van Rijswick, hoogleraar Europees en nationaal waterrecht en hoofd van het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law.

Bekijk hieronder de presentaties!

Hieronder vindt u een beschrijving van de onderzoeksprojecten die aan deze webinar verbonden zijn:

Hoogwater Waal, 1995. Bron photo: Matthijs Kok.

Risico’s van overstromingen langs de grote rivieren vragen continu onze aandacht. Daarbij spelen vele oorzaken een rol, en in dit webinar vragen we aandacht voor nieuw onderzoek naar de rol van de twee splitsingspunten van de Rijntakken en naar de rol van het faalmechanisme piping. Maar kan aannemelijk worden gemaakt dat één van beide oorzaken dominant is?
Denk en praat mee met onderzoekers Matthijs (UT) en Joost (TUD), zij presenteren resultaten van hun onderzoek en reflecteren op de vraag of het duidelijk is welke van de twee oorzaken de grootste bijdrage levert aan het overstromingsrisico. Ook zijn ze erg benieuwd naar uw invalshoek en bieden graag een omgeving om vrij van gedachten te wisselen tussen wetenschap en praktijk!

Webinar opzet

 • Het onderzoek en de vragen die binnen dit onderzoek spelen wordt geïntroduceerd door Henk van Hemert (RWS) die als geotechnisch expert betrokken is bij de risico’s van piping.
 • Vervolgens laat Matthijs Gensen de uitkomsten zien van nieuw onderzoek naar de rol van splitsingspunten, waarna u de gelegenheid krijgt om op zijn bevindingen te reflecteren.
 • Ten slotte zal Joost Pol zijn onderzoek naar de risico’s van piping presenteren, waaronder de rol van de hoogwaterduur en het denken in faalpaden.
 • De Webinar wordt geleid door Matthijs Kok, hoogleraar Waterveiligheid aan de TUD en programmaleider van All-Risk.

Er zal volop gelegenheid zijn voor het stellen van vragen. Houd je telefoon tijdens de workshop bij de hand om de mentimeter te kunnen invullen, zij zijn namelijk erg benieuwd naar uw visie!

Hieronder vindt u een beschrijving van de onderzoeksprojecten die aan deze webinar verbonden zijn:

De All-Risk webinars zijn bedoeld voor alle projectmanagers, adviseurs, professionals en studenten met interesse in het All-Risk onderzoeksprogramma en haar resultaten. Wij nodigen zoveel mogelijk deelnemers uit voor een levendige en interactieve discussie. Doe ook mee aan de webinar! Zet de teams-afspraak in uw agenda door op de onderstaande link te klikken:

Expected participants at the webinar. Photo by EUROPARC Federation.

Webinar 1: Dubbele dijken: dubbel beschermd en dubbel verantwoordelijk? (Maandag, 17 mei van 16:00-17:00 uur)

Webinar 2: Grootste risico rivieren: splitsingspunt of piping? (Donderdag, 27 mei van 16:00-17:00 uur)

Voor meer informatie over de webinars of het onderzoek kunt u ook contact opnemen via: laura.klaver@hkv.nl

Last modified: 15/09/2021