NCR is the leading cooperative alliance between all major Dutch institutes for river studies. We integrate knowledge, facilitate discussion and promote excellent science.

Publications

Featured Publication

Towards 2048: the next 25 years of river studies

Verberk, Wilco C.E.P., Collas, Frank P.L., Geerling, Getjan W., Peterstorf, Marie-Charlott (eds.) - 2023 - Publications
NCR Days Book of Abstracts 2023

Filters

Results

Advies om de juridische status van waterveiligheidsnormen onder de omgevingswet

W.J. van Doorn-Hoekveld, H.K. Gilissen, F.A.G. Groothuijse & H.F.M.W. van Rijswick - - All-Risk
Het huidige recht geeft niet altijd duidelijk antwoord op vragen die in de praktijk bestaan, maar dit staat de realisatie van een dergelijke innovatie meestal niet in de weg.

Subsite Report

Poster "Introduction Trends in Suspended Sediment Fluxes across the Rhine River Basin (1958-2016)"

- Rivers2Morrow

Subsite Poster

A sediment budget for the Rhine-Meuse estuary: importance of dredging and the North Sea sediment flux

- Rivers2Morrow
In this research, a sediment budget is created for the Rhine-Meuse Estuary (RME) located in the West of the Netherlands for the period 2000- 2018. This budget is also juxtaposed with previous budgets for the area to see how the current sediment budget compares

Subsite Abstract

Poster "Saved or starved? The importance of sediment management in determining the future response of estuaries and deltas"

- Rivers2Morrow

Subsite Poster

Global Sensitivity Analysis of Groundwater Related Dike Stability under Extreme Loading Conditions

van Woerkom, T.; van Beek, R.; Middelkoop, H.; Bierkens, M.F.P. - - All-Risk
To improve the understanding of groundwater related dike-stability, we performed a global sensitivity analysis on a comprehensive hydro-stability model. Dike stability is mostly dependent on the dike slope, followed by the type of subsurface material. Interaction between the dike and subsurface material is important too, as it influences both groundwater conditions and dike stability directly.

Subsite Publication open access journal

Poster (Engels) "River Dune Dynamics during High and Low Flows"

- Rivers2Morrow

Subsite

Report Synthesis Rivers2Morrow

- Rivers2Morrow
In this synthesis report, more information can be found regarding the Rivers2Morrow Program and it's projects.

Subsite General Information Rivers2Morrow

Poster (Engels) "Mid-century Channel Response to Climate Change in the Lower Rhine River"

- Rivers2Morrow

Subsite

Life cycle greenhouse gas benefits or burdens of residual biomass from landscape management

- RiverCare
Residual biomass from landscape management can contribute to both greenhouse gas benefits and burdens, depending on the application.

Subsite Publication open access

Global Sensitivity Analysis of Groundwater Related Dike Stability under Extreme Loading Conditions

van Woerkom, T.; van Beek, R.; Middelkoop, H.; Bierkens, M.F.P. - - All-Risk
Om de kennis over grondwatergerelateerde dijkstabiliteit te vergroten, hebben we een globale gevoeligheidsanalyse uitgevoerd op een uitgebreid hydro-stabiliteitsmodel. Dijkstabiliteit is vooral afhankelijk van de helling van het talud, gevolgd door het type materiaal. Ook de interactie tussen dijk en ondergrond is van belang, omdat deze direct invloed heeft op zowel de grondwaterstanden als de dijkstabiliteit.

Subsite Publication open access journal