NCR is the leading cooperative alliance between all major Dutch institutes for river studies. We integrate knowledge, facilitate discussion and promote excellent science.

Publications

Featured Publication

Towards 2048: the next 25 years of river studies

Verberk, Wilco C.E.P., Collas, Frank P.L., Geerling, Getjan W., Peterstorf, Marie-Charlott (eds.) - 2023 - Publications
NCR Days Book of Abstracts 2023

Filters

Results

Life cycle greenhouse gas benefits or burdens of residual biomass from landscape management

- RiverCare
Residual biomass from landscape management can contribute to both greenhouse gas benefits and burdens, depending on the application.

Subsite Publication open access

Global Sensitivity Analysis of Groundwater Related Dike Stability under Extreme Loading Conditions

van Woerkom, T.; van Beek, R.; Middelkoop, H.; Bierkens, M.F.P. - - All-Risk
Om de kennis over grondwatergerelateerde dijkstabiliteit te vergroten, hebben we een globale gevoeligheidsanalyse uitgevoerd op een uitgebreid hydro-stabiliteitsmodel. Dijkstabiliteit is vooral afhankelijk van de helling van het talud, gevolgd door het type materiaal. Ook de interactie tussen dijk en ondergrond is van belang, omdat deze direct invloed heeft op zowel de grondwaterstanden als de dijkstabiliteit.

Subsite Publication open access journal

Rapport Synthese Rivers2Morrow

- Rivers2Morrow
In dit synthese rapport is meer informatie te vinden over het Rivers2Morrow Programma en de bijbehorende projecten.

Subsite Algemene Informatie Rivers2Morrow

A regularization strategy for the two-dimensional active layer model

- Rivers2Morrow
We propose a different regularization strategy that guarantees that the two-dimensional active layer model is well-posed. We implement the two-dimensional regularization strategy in Delft30-FM and apply it to an idealized case and a field case.

Subsite Other

Poster "Residual Sediment Transport in a Stratified Estuary"

- Rivers2Morrow

Subsite Poster

Poster (Engels) "Introduction Trends in Suspended Sediment Fluxes across the Rhine River Basin (1958-2016)"

- Rivers2Morrow

Subsite

Feedback mechanism in bifurcating river systems

Gensen, M.R.A.; Warmink, J.J.; Huthoff, F.; Hulscher, S.J.M.H. - - All-Risk
We quantify the water level variations for high and low roughness in the main channel when considering or not the feedback mechanism between the discharge at the bifurcation and the water levels.

Subsite Conference proceedings Publication open access journal

Feedback mechanism in bifurcating river systems

Gensen, M.R.A.; Warmink, J.J.; Huthoff, F.; Hulscher, S.J.M.H. - - All-Risk
Wij kwantificeren de waterstandsvariaties voor hoge en lage ruwheid in de hoofdgeul wanneer al dan niet rekening wordt gehouden met het terugkoppelingsmechanisme tussen de afvoer bij de bifurcatie en de waterstanden.

Subsite Conference proceedings Publication open access journal